BoCura bygger hållbara bostäder där fler har råd att bo!

BoCura vill bygga hållbara bostäder där fler har råd att bo. Samhället har efterfrågat dessa bostäder under lång tid utan att fullt ut lyckats lösa frågan! I Boverkets senaste rapport behövs 60 000 bostäder per år under de kommande åren.

Den största utmaningen för att kunna bygga bostäder där fler har råd att bo är att sänka den totala kostnaden för nyproduktion av bostäder. En första observation efter många år i bygg- och fastighetsbranschen är att väldigt många aktörer är involverade i ett projekt för att bygga bostäder och påverkar därmed kostnaderna. Dessa aktörer är kommun, markägare, fastighetsutvecklare, byggherrar/byggaktörer, finansiärer, entreprenörer, projektörer, underentreprenörer, enmansföretagare, grossister, materialleverantörer, fastighetsägare, hyresgäster, tekniska förvaltare, ekonomiska förvaltare. Alla dessa parter har en naturlig och önskad ekonomisk drivkraft att maximera sin andel av den totala kostnaden. Det senaste årets ekonomiska utveckling har lett oss till en punkt där mycket få positiva beslut kommer fattas om att bygga nya bostäder. Veidekke skriver i april 2023 att nyproduktionen av bostäder är i fritt fall i rapporten – ”Kollaps för bostadsbyggandet”

https://www.veidekke.se/aktuellt/reportage/rapport-kollaps-for-bostadsbyggandet/

BoCura tar ett helhetsgrepp över de områden som bygg- och fastighetsbranschen kan påverka och tar ansvar för hela kedjan från att utveckla fastigheter för eget ägande av bostäder till att säkerställa produktionskostnaderna genom ett industriellt byggande. 

Mikael Anjou sammanfattar i sin bok ”Den ineffektiva byggbranschen” att byggherren/byggaktören behöver ta större ansvar för sin produkt och att totalentreprenören behöver ta större ansvar för värdekedjorna i produktionen. BoCuras fastighetsutveckling för eget ägande och förvaltande av bostäderna säkerställer att bostadsprodukten passar för industriell produktion och ger möjligheter för byggbranschen att äntligen bli en industri. En viktig ingrediens när BoCura tar klivet in i industrin är det långsiktiga perspektivet på medarbetare, projektörer, underentreprenörer och materialleverantörer som industriella samarbetspartners där vi alla utvecklar produkten och produktionen över tid. Det långsiktiga perspektivet ger förutsättningar för den digitalisering som lyfter byggindustrin till 4.0. Digitaliseringen och det industriella byggandet ger möjlighet till omfattande erfarenhetsåterföring på processer, metoder och val av material på ett sätt som byggbranschen ännu inte har sett. Sammanfattningsvis kommer BoCura att ta fram det bästa från våra samarbetspartners och lyfta bygg- och fastighetsbranschens produktivitet till nya oanade nivåer genom industrialisering och digitalisering.