Digitalisering och projektering för ett industriellt byggande

BoCura bygger hållbara bostäder där fler har råd att bo och trivas i. Samhället har efterfrågat den här typen av bostäder under lång tid utan att fullt ut lyckats lösa frågan! I Boverkets senaste rapport behövs 60 000 bostäder per år under de kommande åren. Idag startar ytterst få bostadsprojekt till följd av det svåra marknadsläget med stor inflation och höga räntor som kullkastar de flesta investeringskalkyler. 

Industriellt byggande är en del av lösningen för att sänka den totala projektkostnaden och ge förutsättningar för positiva investeringsbeslut om nyproduktion av bostäder. Med BoCura tar byggbranschen steget till Industri 4.0 vilket ger följande skillnader mot det traditionella synsättet i bygg: 

  1.  Industriellt innebär fokus på ett fåtal attraktiva bostadsprodukter med utgångspunkt för att det ska stödja tillverkning och förvaltning i stället för att traditionellt projektera en unik byggnad med funktionen att handla upp entreprenörer, materialleverantörer och/eller underentreprenörer. 
  2. Industriellt innebär att bostadsprodukten anpassas till platsens förutsättningar enligt givna ramar i stället för att varje byggnad betraktas som unik. Det i sin tur innebär att 90 % av bostadsprodukterna inklusive tillverkningsprocesser på fabrik och byggarbetsplats är standardiserade och byggbranschen kan börja med databaserad erfarenhetsåterföring på riktigt. 
  3. Industriellt är den digitala tvillingen (naturligtvis är affärssystemet en del av den digitala tvillingen) grunden för en informationsmotorväg från projektering till färdig slutbesiktning, som stödjer de varu- och arbetsflöden som bygger en bostad. Det finns en definierad källa för varje specifikt informationsobjekt som med automatik sprider sig till den som behöver ta del av informationen. Det kan vara hantverkare, varuleverantörer, robotar, leverantörsreskontran, kunder, logistikpersonal med flera. Det bästa av allt är att detta adderar information till vår databaserade erfarenhetsåterföring. 

Hur löser BoCura då de första stegen i förflyttningen för byggbranschen till Industri 4.0?

  1. BoCuras bostadsprodukt är redan i förväg definierad så att grundläggande funktioner för tillgänglighet, brand, skydd, energi och kundupplevelser är kvalitetssäkrade. 
  2. BoCuras projektörer har genom långa samarbeten med våra leverantörer och underentreprenörer tillgång till information som gör det möjligt att bygga digitala tvillingar av BoCuras bostadsprodukter som stödjer samtliga varu- och arbetsflöden för en bostad, exempelvis logistikflöden i både produktion och förvaltning. 
  3. BoCura tar ansvar över hela kedjan. Från byggrätt till förvaltning av produkt. Bostadsprodukten startar som en digital tvilling i BoCuras byggsystem och anpassas med effektiv projektering till den aktuella byggrätten. Redan i detta skede vet vi att produkten kan produceras rationellt, har marknadsledande hållbarhetsprestanda och uppfyller samtliga regelkrav. Informationen i den digitala tvillingen överförs sömlöst från projektering till inköp, fabrik, tillfälliga fabriken (byggarbetsplatsen) och till förvaltningsledet.