Projekt: Kvarter Asken

Bygglovsprojektering igång för Kv Asken

Likt stora delar av landet finns bristen på seniorboenden även i Markaryd. Vi ser att antalet friska bli äldre och medelåldern ökar. Vi vet att vid 2030 kommer det behövas boenden för över 230.000 som är äldre än 80 år. För att möta behovet blir visionen om ett bra boende för äldre verklighet när BoCura nu går in i bygglovsprojektering för kvarteret Asken.

Kvarteret Asken ligger i ett mysigt bostadsområde i centrala Markaryd med varierad villabebyggelse i olika stil och uttryck.
I vår vision ger vi plats för 14 bostäder av hög kvalitet med plats för gemensam trädgård och sociala ytor samt trevliga och varierade entréer mot gatan för att smälta in i omgivande bebyggelse.

För att skapa ett bra team, lära känna varandra, få förståelse för vår vision samt platsens förutsättningar träffades vi fysiskt på plats. Fast än ett mycket tidigt skede satte vi upp gemensamma mål med inte bara arkitekten utan tillsammans med alla projektörer och ledande entreprenörer. Våra gemensamma mål kommer stödja oss när vi utvecklar boende för äldre med hjälp av veckovisa samordningsmöten där vi iterativt utvecklar en samordnad digital tvilling och en tidig kommundialog som effektiviserar våra faser. Att ta fram en digital tvilling i ett tidigt skede som representerar våra kommande bostäder är grundläggande för att ta nästa steg mot Bygg- och Industri 4.0. Vår tidiga projektering stödjer vår produktion och förvaltning genom att vi faktiskt bygger det vi projekterar, i ren BoCura-anda.


* Industri 4.0: https://lnkd.in/gHpWB4Fz

* Bildtext: Tidig samordningsmodell och integration med resurser, där modell-informationen är avgörande för framdriften.